Zpracování osobích dat

·  Informace ve smyslu zákona 101/2000 Sb.

 

Odesláním objednávky souhlasíte a prohlašujete, že veškeré osobní údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé a správné, a udělujete souhlas provozovateli internetového obchodu http://www.lasercase.cz , jakožto správci, aby v rozsahu nezbytném pro účely uzavření kupní smlouvy ohledně objednaného zboží zpracovával Vaše osobní údaje uvedené v objednávce a to pro tyto účely: 
 - jednání o smluvním vztahu
 - v rámci souhlasu subjektu údajů
 - plnění smlouvy uzavřené provozovatelem jako oznamovatelem.

 

 

Tento souhlas udělujete na dobu trvání záruční doby Vámi objednávaného výrobku. Údaje budou zpracovávány pouze pracovníky provozovatele obchodu v rámci jejich pracovní činnosti a mohou být zpřístupněny a poskytnuty pouze jim. Údaje jsou určeny pouze pro interní potřeby provozovatele související s vyřízením Vaší objednávky v internetovém obchodě, uzavřením kupní smlouvy na takto objednané zboží a plněním povinností touto smlouvou založených. Údaje nejste povinen provozovateli poskytnout, poskytnutí je zcela dobrovolné a svůj souhlas se zpracováváním můžete kdykoli písemně odvolat. Tato data jsou shromažďována a ukládána v bezpečné databázi chráněné proti neoprávněnému přístupu .Používáním internetového obchodu http://www.lasercase.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vašich nákupech.

 

 

V Praze dne 30.11.2014